© Qudra Programme

Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi (Modül 4)

Bu modül, devlet daireleri ve yerel kurumların Ürdün ve Kuzey Irak'taki mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve yerel topluluklara yönelik temel hizmetleri şeffaf ve kapsayıcı bir tutumla sunmalarına katkıda bulunmaktır.

Ürdün

Qudra Ürdün'de Mafraq, Sarhan ve Ramtha belediyelerinin finansal sürdürülebilirliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu destekle birlikte bu üç belediye, donanımlı hale gelecek ve ev sahibi kuruluşlar ve mültecilere Ürdün'ün âdemi merkeziyet yasası uygulamasıyla uyumlu iyi kalite kamu hizmetleri sunabilecektir.

Daha spesifik olarak, verilen destek, enerji tüketiminin kısıtlanmasının yanı sıra kurumsal kalkınma, finans yönetimi ve mali özerklik üzerinde durmaktadır. Tedbirler, kamu kurumları, sivil toplum ve topluluklar arasında bütçe konularında daha fazla etkileşim ve katılım sağlayarak sosyal uyumu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Genel olarak amaç, belediyelerin bütçelerini etkin bir şekilde yönetmelerini, kurumsal yönetimlerini en üst düzeye çıkarmalarını ve hem yerel kurumları hem de yerel toplulukları içeren katılımcı karar alma mekanizmalarını devreye sokmalarını sağlamaktır.

Qudra bünyesinde Ürdün'deki bu modülün uygulanması, İspanyol Uluslararası İşbirliği Ajansı (AECID) tarafından koordine edilmektedir ve belediyelere Cooperación Espanola (FIIAPP) tarafından teknik destek sağlanmaktadır.

Kuzey Irak

Kuzey Irak'taki eylemin iki odak noktası bulunmaktadır. Bunlar:

  1. İdari yapıların valilikler düzeyinde güçlendirilmesi;
  2. Mülteciler, ülkesi içinde yerinden edilmiş kişiler ve ihtiyaç sahibi ev sahibi topluluklara doğrudan faydası bulunan hızlı etkili projelerin (QIPs) desteklenmesi.

Qudra, Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi'nin (JCC) ve Erbil, Duhok ve Süleymaniye'deki valilik birimlerinin güçlendirilmesinde Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimi desteklemektedir. JCC, bölgenin kriz müdahale ağının koordinasyon merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Qudra’nın kurumsal ve insani kapasite geliştirme çalışmaları, esas olarak öncelikli alanlar olan idare, yönetim ve liderliğin stratejik ve eylemsel düzeylerini hedef almaktadır. Bu destek, aynı zamanda dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek için çalışan valilik düzeyindeki diğer devlet kurumlarına da sağlanmaktadır. Bu sayede, mevcut ve gelecek krizlerin kısa ve uzun vadedeki etkileriyle başa çıkabilmek için yerel yönetimlerdeki sürdürülebilir yapıların ve kapasitelerin geliştirilmesine katkıda bulunulmaktadır.

Ayrıca Qudra, bölgesel yönetim ile birlikte ve Kuzey Irak'taki siyasi ortaklarının güçlü desteğiyle temel hizmetlere erişimi ve bu hizmetlerin sağlanmasını geliştirmek amacıyla ev sahibi topluluklardaki mültecilere, yerinden edilmiş kişilere ve yerel topluluklara fayda sağlayan toplum temelli projelere finansman ve teknik destek sağlayacak bir olanak geliştirilmiştir. Toplum katılımı ve sahiplenme temel ilkeleri rehberliğinde bu eylem, ev sahibi topluluklarda yaşayan yerel halkın ve yerinden edilmiş kişilerin yaşam koşullarını iyileştirmektedir.

Bu modül, Qudra bünyesinde GIZ ve Hungarian Interchurch Aid (HIA) tarafından uygulanmaktadır.