© Qudra Programme

Etkili Diyalog ve Bilgi Paylaşımı (Modül 5)

Bu modül, tüm diğer paydaşların yanı sıra mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar için yapıcı bir diyaloğa girebilecekleri ve seslerinin duyulmasını sağlayabilecekleri fırsatlar ve platformlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yolla, mülteciler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının ve gelecek perspektiflerinin geliştirilmesine olanak sağlayan politikalara ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımını ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmektedir.

Qudra'nın Etkili Diyalog ve Bilgi Paylaşımı Modülü (Modül 5), mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi toplulukların seslerini duyurmaları için imkânlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaca, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşım içinde interaktif bilgi paylaşımı, en iyi uygulamaların karşılıklı paylaşımı ve işbirliğine dayalı öğrenme için çeşitli yapıcı diyalog biçimleri kullanılması yoluyla ulaşılmaktadır. Bu çok paydaşlı yaklaşım, bölgedeki mülteci krizine uygun bir müdahalede bulunulabilmesi için stratejiler ve tedbirler geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır.

Çalıştaylar, uzman toplantıları, ulusal ve bölgesel konferanslar, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar için ekonomik dayanıklılığı ve gelecek perspektifleri geliştirmeye olanak sağlayan, aşamalı politikalar yapılmakta; mülteci krizinin farklı boyutları analiz edilmekte ve en iyi uygulamalar, ilgili paydaşlarla görüşülmektedir.

Bu çerçevede, AB Madad Labs önemli bir rol oynamaktadır: Madad Labs, Qudra'nın kilit faydalanıcılarının ve diğer paydaşların kilit meseleleri tespit etmek ve sürdürülebilir, bağlam esaslı, yenilikçi çözümler ve girişimler geliştirmek için birlikte çalışabilecekleri bir forum görevi görmektedir.