© GIZ Markus Kirchgessner

Eğitim Altyapısı (Modül 1)

Bu modül, kaliteli eğitime ayrım yapılmaksızın erişimi teşvik etmeyi ve Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki ev sahibi topluluklar ve Suriyeli mülteciler için okullardaki koşulları iyileştirmeyi amaçlamaktadır.


 

Ürdün

Ürdün'de Qudra, 16 devlet okulunu yenileyerek, 20 okula sağlık tesisleri ve 15 okula müfredat dışı etkinliklere  (ör. spor ve oyun alanları) yönelik tesisler sağlayarak Suriyeli ve Ürdünlü öğrencilerin iyi kalite eğitime erişimlerini artırmaya çalışmaktadır.

Qudra, ayrıca hassas çocuklar, özellikle de kız çocukları, yetimler ve özel ihtiyaçları olan öğrenciler için ulaşım hizmetlerini geliştirmek için okullarla çalışmaktadır. Bunun amacı, hem Ürdünlü hem de Suriyeli (mülteci) çocukların ayrım yapılmaksızın sürdürülebilir ve uygun maliyetli ulaşıma erişimlerini sağlamaktır.

Bunun yanı sıra Qudra, okul idaresinde ve müfredat dışı hizmetlerin sağlanmasında görevli çalışanlar için kapasite geliştirme eğitimi sağlamaktadır. Spor, sanat ve kültür, bilim ve çevre ile WASH (su, sanitasyon ve hijyen) üzerine odaklanan bir etkinlik kitabı ve bunlarla ilgili bir alet kutusu geliştirilmektedir.

Lübnan

Lübnan'da Qudra, 10 devlet okulunu yenileyerek, 5 okula müfredat dışı etkinliklere (ör. spor ve oyun alanları) yönelik tesisler sağlayarak ve öğretmenlere, ebeveynlere ve sosyal hizmet çalışanlarına kapasite gelişimi sağlayarak Suriyeli ve Lübnanlı öğrencilerin iyi kalite eğitime erişimlerini artırmaya çalışmaktadır. Ayrıca müfredat dışı etkinliklerin sosyal ve kişisel yeterlikleri geliştirmek için nasıl kullanılacağına yönelik alt modüller de geliştirilmektedir.

Altyapıyı geliştirme çalışmaları, yapı güvenliği, özel ihtiyaçları olan insanlar için geçiş sağlanması ve tuvaletlerin yapılması gibi fiziksel yenilemelerdir. Okul bünyesindeki yapılar (ör. Spor tesisleri, okul bahçeleri, laboratuvarlar, tiyatrolar) yenilenmekte ve yeni spor öğretmenleri, sosyal hizmet çalışanları ve/veya gönüllüler öğrencilere, öğretmenlere ve ev sahibi topluluklara müfredat dışı etkinlikler sağlamak üzere eğitilmektedirler.

Bunun yanı sıra Qudra, Ürdün'de olduğu gibi okul idaresinde ve müfredat dışı hizmetlerin sağlanmasında görevli çalışanlar için kapasite geliştirme eğitimi sağlamaktadır.

Türkiye

Qudra, Türkiye'deki ev sahibi toplulukların ve Suriyeli mültecilerin iyi kalite eğitime erişimlerini artırmaya çalışmaktadır.

Girişimler, başta özel ihtiyaçları olan çocuklar olmak üzere bütün çocukların eğitime erişimlerinin sağlanmasına odaklanarak devlet okullarının yenilenmesi üzerinde durmaktadır. Ayrıca Suriyeli öğretmenlerin Türkçe dil becerilerini güçlendirmek için sertifikalı dil kursları sağlanmaktadır. Üzerinde durulan bir diğer konu ise devlet okullarındaki Suriyeli ve Türk öğrenciler için kültür ve spor alanlarında kaliteli müfredat dışı etkinliklerin sağlanmasıdır.