©GIZ Ursula Meissner
© GIZ Ursula Meissner

Beceri Geliştirme (Modül 2)

Bu eylemin kapsayıcı hedefi, özellikle de gençlerin ve kadınların eğitim ve ekonomik imkânlarını iyileştirmek için mültecilerin, ülkesi içinde yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların üyelerinin temel mesleki becerilerini artırmak ve geliştirmektir. Bu eylem, program ortak ülkeleri Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de uygulanmaktadır.


 

Ürdün

Qudra'nın Ürdün'deki beceri geliştirme faaliyetleri, iş gücü piyasasının taleplerini karşılayabilen bir mesleki eğitim yoluyla hem Ürdünlüler hem de Suriyeliler için ekonomik fırsatları çoğaltmaya odaklanmaktadır. Mesleki eğitim kursları, özellikle gençlere yöneliktir ve bu kurslarla kadınların gereksinimlerine cevap vermek amaçlanmaktadır. Kurslar aracılığıyla kursiyerlere inşaat, konaklama veya cep telefonu teknik servisi gibi alanlarda yarı kalifiye bir düzeyde akredite bir eğitim sağlanmasının üzerinde durulmaktadır. Kurslar, yaşam becerileri eğitimi ve kariyer danışmanlık ile tamamlanmaktadır. Yüksek kalite mesleki eğitim sunabilmek için eğitim merkezleri donanımlı hale getirilmekte, müfredat uyarlanmakta ve idari personel ve öğretmenler eş zamanlı olarak eğitilmektedir.

Eğitim programları, STKler ve kamu sektöründen eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde yürütülmektedir. Programlar genellikle kısa sürelidir; kursiyerlerin gerekli nitelikleri edinip hızlı bir şekilde iş gücü piyasasına dâhil olabilmeleri için bir ile üç ay arasında sürmektedir. Ayrıca bu programlar, yarı kalifiye düzeyde ulusal olarak onaylı programlardır. Dolayısıyla bu durum, Suriyeli mültecilere avantaj sağlamakta; çalışma izni almalarına fırsat vermektedir. Eğitim programları öncesinde, esnasında ve sonrasında Qudra'nın yerel ortakları, kursiyerlere kariyer danışma sağlayarak ve işe yerleştirmelerde yardımcı olarak onların iş bulmalarına yardım etmektedir.

Qudra, Lübnan ve Türkiye'de olduğu gibi Ürdün'de de seçilen eğitim programlarının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmaktadır. Suriyeli mülteciler için nispeten kısıtlı olan meslekler dolayısıyla Qudra, eğitim programlarının büyük çoğunluğu mültecilere açık olan mesleklerde verilmektedir. Qudra, aynı zamanda kadınların ve erkeklerin belirli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmakta ve hem geleneksel kadın ve erkek mesleklerinde (tekstil üretimi, yiyecek imalatı veya buzdolabı bakım ve onarım gibi) hem de herkes tarafından kolayca ulaşılabilir olan yeni alanlarda (satış ve pazarlama ve cep telefonu teknik servisi gibi) eğitim programları sağlamaktadır.

Lübnan

Lübnan’daki beceri geliştirme faaliyetleri, hedef gruplarının dayanıklılıklarının artırması ve ekonomik yeterliklerine katkıda bulunulması amacıyla bu gruplar için kısa süreli örgün ve yaygın eğitim tedbirleri üzerinde durmaktadır. Köklü yerel sivil toplum örgütleri ve halk eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği içinde, inşaat, tarım, hizmet sektörü ve temel hemşirelik gibi farklı meslek alanlarında iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilen eğitimler verilmektedir. Bu amaçla, eğiticilerin eğitimi programları yürütülmekte; beceri geliştirme ve mesleki eğitim tedbirlerine ilişkin farkındalık geliştirilmektedir.

Qudra, Suriyeli ve Lübnanlı Kadınları Lübnan'da Temel Hemşirelik Eğitiminde Bir Araya Getirdi

Qudra Lebanon, Human’s Duty Foundation ile işbirliği içinde 40 Suriyeli ve Lübnanlı kadına yönelik olarak bir temel hemşirelik eğitimi faaliyeti düzenlemiştir. Eğitim, 15 Mayıs - 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında Lübnan'ın Koura bölgesindeki Fih'te bulunan Al Thabat Yardım Derneği'nde gerçekleştirildi. Faydalanıcılar, burada ilk yardım, hasta bakımı, yaşlı bakımı ve diyabet hastaları ve ailelerinin desteklenmesi gibi konular içeren temel hemşirelik eğitimi aldı.

Türkiye

Qudra, Türkiye'de yetişkin öğrenme ve okul dışı gençlere eğim yöntemleriyle kurum çalışanlarına eğitim olanakları sunarak Halk Eğitim Merkezlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu merkezler aynı zamanda, mültecilere ve yerel halka sonunda onların istihdam (serbest meslek) fırsatlarını artıracak teknik ve/veya mesleki ve yeniden inşa etme becerileri üzerine eğitimler vermek için gerekli araç-gereçler ve teknik bilgiyle donatılmıştır.