© Qudra Programme

Modüller

Qudra, beş modülde ev sahibi topluluklar, mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin dayanıklılıklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır:

  • Eğitim Altyapısı: Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de okulların altyapılarının geliştirilmesi ve müfredat dışı etkinliklere erişim (ör. Spor faaliyetleri);
  • Beceri Geliştirme: Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de temel mesleki becerilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
  • Sosyal Uyum: Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de bilgiye erişim ve toplum temelli hizmetler aracılığıyla sosyal uyumun güçlendirilmesi;
  • Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi: Ürdün ve Kuzey Irak'ta yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi;
  • Etkili Diyalog ve Bilgi Paylaşımı: Ürdün, Lübnan, Kuzey Irak ve Türkiye'deki bütün paydaşlar arasında mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının geliştirilmesine olanak sağlayan politikalara ilişkin diyaloğun ve tecrübe paylaşımının teşvik edilmesi.

Qudra'nın kilit güçlü yanlarından biri, sektörler arası geniş portföyü ve uygulamaya ilişkin olarak geçim kaynakları ile hizmet sunumunun kilit yönlerine dayalı çeşitli müdahaleleri mümkün kılan modüler yaklaşımıdır. Modüller içinde ve arasında yüksek oranda esneklik bulunmaktadır; bu durum, Qudra'nın modüller arasındaki sinerjiyi daha iyi incelemesini sağlamaktadır.

Bütün modüller, bölgesel bir perspektifle planlanmaktadır; dolayısıyla, bölgesel çözümlere ve sinerjilere katkıda bulunmaktadır. Her dört ülkedeki mevcut uygulama stratejileri, ulusal ve yerel şartlara, planlara ve standartlara göre kolaylıkla ayarlanmakta ve uyarlanabilmektedir.