Kuzey Irak

Irak'ta on yıllardır süre gelen çok sayıda kriz ve karmaşık olağanüstü durumların sonucunda 10 milyon insan yardıma muhtaç hale gelmiş; yalnızca geçen üç yıl içinde 3.1 milyon insan ülkesi içinde yerinden edilmiştir. Kuzey Irak, Irak'taki Suriyeli mültecilerin tahminen %97'sine ev sahipliği yapmaktadır. Irak'ta 3.700'den fazla noktada yaklaşık 3.2 milyon ülkesinde yerinden edilmiş kişi bulunurken, Kuzey Irak 1 milyon yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaktadır.

Kuzey Irak'taki ekonomik gerilemeyle birlikte, çok sayıda yerinden edilmiş kişi ve mülteciye ev sahipliği yapan bölgelerde hizmet ve yardımlara erişime yönelik sosyal gerilimler yaşanmaktadır. Dolayısıyla bugün bu bölge, daha büyük krizlerden doğan yeni olağanüstü durumlarla birlikte uzun süreli hale gelmiş olan karmaşık ekonomik krizler, siyasi krizler, güvenlik ve insanlık krizlerinden etkilenmektedir.

Kuzey Irak'ta Qudra

 

© Qudra Programme

Yerel Yönetimlerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (GIZ, HIA)

Kuzey Irak'taki bu modülün amacı, Erbil, Duhok, Halepçe ve Süleymaniye valilikleri bünyesindeki yerel yönetimlerin ve diğer kuruluşların yerinden edilmiş kişiler, mülteciler ve yerel topluluklara yönelik temel hizmetleri şeffaf ve kapsayıcı bir tutumla sunmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu eylemin iki yönlü etkisi bulunmaktadır, bunlar:

  • İdari yapıların valilikler düzeyinde güçlendirilmesi
  • Mülteciler, ülkesi içinde yerinden edilmiş kişiler ve ihtiyaç sahibi ev sahibi topluluklara doğrudan faydası bulunan hızlı etkili projelerin desteklenmesi.

Qudra, Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi'nin (JCC) ve valilik birimlerinin güçlendirilmesinde Kuzey Irak'ı desteklemektedir. JCC, bölgenin kriz müdahale ağının koordinasyon merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Qudra’nın kurumsal ve insani kapasite geliştirme çalışmaları, esas olarak öncelikli alanlar olan idare, yönetim ve liderliğin stratejik ve eylemsel düzeylerini hedef almaktadır. Bu destek, aynı zamanda dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek için çalışan valilik düzeyindeki diğer devlet kurumlarına da sağlanmaktadır. Bu sayede, mevcut ve gelecek krizlerin kısa ve uzun vadedeki etkileriyle başa çıkabilmek için yerel yönetimlerdeki sürdürülebilir yapıların ve kapasitelerin geliştirilmesine katkıda bulunulmaktadır.

Ayrıca Qudra, Kuzey Irak ile birlikte ve siyasi ortağı olan Planlama Bakanlığının güçlü desteğiyle temel hizmetlere erişimi ve bu hizmetlerin sağlanmasını geliştirmek amacıyla ev sahibi topluluklardaki mültecilere, yerinden edilmiş kişilere ve yerel topluluklara fayda sağlayan toplum temelli projelere finansman ve teknik destek sağlayacak bir olanak geliştirmektedir. Toplum katılımı ve sahiplenme ilkeleri, başlıca yol gösterici ilkelerdir. Bu eylem, ev sahibi topluluklarda yaşayan yerel halkın ve yerinden edilmiş kişilerin yaşam koşullarını iyileştirmektedir.

İlk fon döngüsü kapsamında projeler, özellikle aşağıdakileri sağlayacaktır;

  • 23.000 kişinin elektrik ve suya erişimi sağlanacak,
  • Süleymaniye'deki tek pediatrik yoğun bakım ünitesi, yılda 1000 çocuk hastaya hizmet sunacak şekilde yenilenecek ve modernize edilecektir,
  • Geçim kaynaklarını iyileştirmek ve zeytin, süt ürünleri ve yün için yerel ekonomiyi güçlendirmek için 300 çiftçiye bilgi aktarımı ve gerekli donanım tedariki sağlanacaktır,
  • Erbil'in 5. Belediye'sinde yaşayan 600 aile (yaklaşık 3000 kişi), erişim yollarının iyileştirilmesi yoluyla eğitim, iş, sağlık hizmetleri ve diğer temel ve sosyal hizmetlere daha iyi erişim imkânına sahip olacak.
  • Duhok'taki engelli çocuklar için enstitülerinin binaları, engelli 223 çocuğa güvenli ve kolaylaştırıcı bir ortam yaratmak için iyileştirilip yenilenecek ve buraya yeni ekipman sağlanacak. Bu enstitülerdeki 25 öğretmen, eğitim almış olacak.
  • Yaralı ve engelli Peşmergeler, topluluklarına sosyal ve ekonomik açıdan yeniden entegre olacak; küçük işler başlatılarak (teçhizat, malzeme, çiftlik hayvanları, bilgi aktarımının sağlanması yoluyla) hem birey ve hem de hane düzeyinde iyileştirilmiş, daha sürdürülebilir geçim kaynaklarına geçiş yapmaları sağlanacaktır.

EUTF Madad ve Alman Hükûmeti fonundan 600.000 Avro, 31.000'den fazla faydalanıcıya ulaşan bu ilk fon döngüsü için ayrılmıştır. Projelendirme, topluluklardaki sosyal istikrarı kolaylaştıracak sürdürülebilir kapasitelerin ve temel hizmetlerin sağlanması imkanlarının geliştirilmesi için yerel yönetime yardımcı olmaktadır.


 

© Qudra Programme

Bölgesel ve ulusal diyaloğun teşvik edilmesi (GIZ)

Qudra, mülteciler, bütün tarafları yapıcı bir diyaloğa girmeye ve karşılıklı olarak deneyimlerini paylaşmaya teşvik etmek amacıyla yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar ile yerel, ulusal ve bölgesel paydaşları farklı platformlarda bir araya getirmektedir. Qudra'nın etkinlikleri ve faaliyetleri, böyle bir katılımcı strateji aracılığıyla, bölgedeki mülteci krizine uygun bir müdahalede bulunulabilmesi için yeni, yenilikçi stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. En önemlisi bu modül, mültecilerin, ev sahibi toplulukların üyelerinin ve ülkesi içinde yerinden edilmiş kişilerin sesinin duyurulmasını sağlayan mekanizmaları desteklemekte ve mümkün kılmaktadır.

Kuzey Irak'ta Qudra, çeşitli etkinlik biçimleri ve faaliyet türleri aracılığıyla bütün ilgili aktörler arasında köprüler kurmada ve bir sinerji oluşturmada büyük bir rol oynamaktadır. AB Madad Labs, bu gibi karşılaşmalar için bütün tarafların mülteci kriziyle ilgili kilit meseleleri tespit edip bunları tartışmak ve bağlam esaslı, yenilikçi çözümler geliştirmek için bir araya gelebilecekleri emsalsiz bir forum görevi görmektedir.