© GIZ Michael Tsegaye

Ülkeler

Suriye'deki iç savaş, çeyrek milyondan fazla insanın ölmesi ve 13.5 milyondan fazla insanın Suriye'deki evlerini terk etmek zorunda kalması gibi trajik istatistikler doğurmuştur. Yerinden edilenler, Suriye sınırlarının ötesinde, çoğunluğu Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de olmak üzere komşu ülkelere sığınmıştır.

Qudra, bu dört ülke içerisinde yer alan ev sahibi topluluklar, mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin dayanıklılıklarını güçlendirmek üzere beş modülde faaliyetlerini yürütmektedir:

1) Okulların altyapılarının geliştirilmesi ve müfredat dışı etkinliklere erişim (ör. Spor faaliyetleri);
2) Temel mesleki becerilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
3) Toplum temelli hizmetler aracılığıyla sosyal uyumun güçlendirilmesi;
4) Yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi;
5) Eylemin ana paydaşları arasındaki diyaloğun ve bilgi paylaşımının teşvik edilmesi.