© GIZ Thomas Imo

Uygulama

Qudra, Avrupa ülkeleri tarafından uluslararası işbirlikleri yoluyla kazanılan teknik bilgi ve uygulama tecrübesine dayanmakta; AB üyesi ülkelerin ikili projelerindeki en iyi uygulamaları yükselmek için bir temel olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda Qudra, GIZ, Expertise France (EF), AECID ve HIA'yı içeren bir grup Avrupa Birliği Kuruluşu (EUMSAs) tarafından uygulanmaktadır.

Qudra'nın kilit güçlü yanlarından biri, sektörler arası geniş portföyü ve uygulamaya ilişkin olarak geçim kaynakları ile hizmet sunumunun kilit yönlerine dayalı çeşitli müdahaleleri mümkün kılan modüler yaklaşımıdır. Modüller içinde ve arasında yüksek oranda esneklik bulunmaktadır; bu durum, Qudra'nın modüller arasındaki sinerjiyi daha iyi incelemesini sağlamaktadır.

Bütün modüller, bölgesel bir bakış açısıyla planlanmaktadır; dolayısıyla, bölgesel çözümlere ve sinerjilere katkıda bulunmaktadır. Her dört ülkedeki mevcut uygulama stratejileri, ulusal ve yerel şartlara, planlara ve standartlara göre kolaylıkla ayarlanmakta ve uyarlanabilmektedir.

Eğitim Altyapısı

© Qudra

Eğitim Altyapısı Modülü (Modül 1), kaliteli eğitime ayrım yapılmaksızın erişimi teşvik etmeyi ve Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki ev sahibi topluluklar ve Suriyeli mülteciler için okullardaki koşulları iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Beceri Geliştirme

© Qudra

Beceri Geliştirme Modülü (Modül 2) 'nin kapsayıcı hedefi, özellikle de gençlerin ve kadınların eğitim ve ekonomik imkânlarını iyileştirmek için mültecilerin, ülkesi içinde yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların üyelerinin temel mesleki becerilerini çoğaltmak ve geliştirmektir. Bu eylem, program ortak ülkeleri Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de uygulanmaktadır

Sosyal Uyum

© Qudra

Sosyal Uyum Modülü (Modül 3), Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki mülteciler ile yerel halka halkevleri üzerinden ulaşarak, onlara hizmet ve bilgi sağlayarak ve sivil toplumu güçlendirerek bu iki grup arasındaki sosyal uyumu beslemeyi amaçlamaktadır.

Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi

© Qudra

Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi Modülü (Modül 4), devlet daireleri ve yerel kurumların Ürdün ve Kuzey Irak'taki mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve yerel topluluklara yönelik temel hizmetleri şeffaf ve kapsayıcı bir tutumla sunmalarına katkıda bulunmaktır.

Etkili Diyalog ve Bilgi Paylaşımı

© Qudra

Etkili Diyalog ve Bilgi Paylaşımı Modülü (Modül 5), tüm diğer paydaşların yanı sıra mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar için yapıcı bir diyaloğa girebilecekleri ve seslerinin duyulmasını sağlayabilecekleri fırsatlar ve platformlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yolla, mülteciler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının ve gelecek perspektiflerinin geliştirilmesine olanak sağlayan politikalara ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımını ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmektedir.