© GIZ Markus Kirchgessner

Ortaklarımız

Suriye krizine yanıt olarak oluşturulan AB Bölgesel Güven Fonu, 'Madad' Fonu ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve bölgesel bir eylem olan Qudra, 2016 Haziran ayında Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Expertise France (EF), Spanish Agency for International Development (AECID) ve Hungarian Interchurch Aid (HIA) tarafından programın ortak uygulama ülkeleri olan Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Kuzey Irak'ta müşterek şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

Bu dört kuruluş, bölgede sürmekte olan mülteci krizine ortak bir Avrupa çözümü üretilmesine katkıda bulunmak için tecrübe ve kaynaklarını birleştirerek uyumlu bir konsept oluşturmaya ve bunu uygulamaya çabalamaktadır.


 

Görevlendiren Kurumlar

Suriye mülteci krizine yanıt olarak sağlanan güçlü AB yardımının bir parçası olan AB Güven Fonu (EUTF), Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Batı Balkanlar'daki 1.5 milyon Suriyeli mülteci ve onların ev sahibi topluluklarını desteklemektedir.

2014'te kurulmuş olan EUTF, 22 AB Üye Devletten ve Türkiye'den gelen katkılar dâhil olmak üzere bugüne kadar 1 milyar Avro'dan fazlasını tedavüle sokmuştur. Şu ana dek bunun %80'i bölüştürülmüştür ve fonların yarısından fazlası, 25 proje yoluyla uygulayıcı ortaklara verilmiştir.

EUTF, bölge çapında Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar, özellikle de çocuklar ve gençler için sağlık ve eğitim fırsatları ile ekonomik fırsatlar sağlanmasına yardımcı olmaktadır. EUTF, ayrıca hem Suriyeli mültecilerin yararı için hem de imkanların yetersiz olan ev sahibi topluluklar için Suriye'deki çatışmalardan etkilenenlerin dayanıklılık, sosyal uyum, su ve sanitasyon ihtiyaçlarını etkin bir şekilde ele almaktadır.

Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), GIZ’in başlıca görevlendirme kuruluşudur. Bu kurumlar, 30 yılı aşkın süredir ortak çalışma yürütmektedirler.

Bakanlık, kaynakların etkili ve sürdürülebilir kullanılması aracılığıyla kişilerin, kurumların ve toplumların, yaşam koşullarının geliştirilmesi ve kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefleyen projelerin yürütülmesi amacıyla GIZ’i görevlendirmektedir.

Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), herkes için özgürlük ve güvenlik, yoksulluk, korku ve çevre yıkımı olmayan bir yaşam amaçlamaktadır. Insan haklarının korunması ve kendilerine yetebilme becerilerinin geliştirilmesi vizyonuyla gelişmekte olan ülkelere teşvik sağlamaktadır.

Uygulama Ortakları

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dünya çapında faaliyetleri bulunan federal bir girişimdir. GIZ, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası eğitim için uluslararası işbirliği konularında Alman Hükûmetini desteklemektedir. GIZ, yaptığı çalışmalarla insanlara ve toplumlara kendi geleceklerini şekillendirmelerinde ve yaşam koşullarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktadır.

Expertise France, uluslararası teknik yardım için kurulmuş bir Fransız kamu kuruluşudur. Bu kuruluş, ortak ülkelerdeki kamu politikalarının kalitesini artırarak dayanışma ve kapsayıcılığa dayalı sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Expertise France, becerilerin meslekler arasındaki transferini ele alan işbirliği projeleri tasarlamakta ve uygulamaktadır. Kurum, aynı zamanda ortak ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kamu ve özel uzmanlığı birleştiren entegre teklifler geliştirmektedir.

Spanish Agency for International Development (AECID), Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı'na bağlı bir Kamu Hukuku Organıdır. AECID, ortak ülkelerdeki yoksulluğu azaltma ve sürdürülebilir insani gelişmişliğe dayalı bir kalkınma işbirliği için İspanyol politikalarının geliştirilmesi ve yönetiminden sorumludur. AECID, bu amaçla, insani yardımın yanı sıra teknik, ekonomik ve mali işbirliği sağlamaktadır.

1991 yılında kurulan Hungarian Interchurch Aid kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. HIA-Macaristan, her gün genişleyen uzmanları, gönüllüleri, bağışçıları ve kurumsal ortakları aracılığıyla, Macaristan ve uluslararası arenanın en sıkı mesleki ve şeffaflık kurallarına bağlı kalarak ihtiyaç sahibi grupları desteklemeyi amaçlamaktadır. Ulusal sosyal çalışmaları ve farkındalık yaratma faaliyetlerine ek olarak HIA, kuruluşundan bu yana 39 ülkede insani yardım ve kalkınma programları yürütmektedir. 

Alt Yükleniciler

CFI, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın Fransa'nın Güney'deki medyanın kalkınması yönelik yardım politikalarını koordine etme ve uygulamadan sorumlu koordinasyon ajansıdır. Ajans, Fransa'nın kendini adadığı amaçlardan biri olan modernleşme ve demokratikleşme süreçlerini güçlendirmek amacıyla medya sektöründeki hem kamu hem de özel paydaşlara yardım sağlamaktadır.

The Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), İspanya uluslararası işbirliği sisteminin bir parçası olan kamu işletmecisidir. Bu kurum, kamu idarelerinin farklı organlarının uluslararası teknik işbirliği projeleri ve programlarına katılımını yönetmek üzere kamu idarelerinin hizmetinde bulunmaktadır. FIIAPP, idareler arasında tecrübelerin karşılıklı paylaşımını teşvik eden projeler aracılığıyla çalıştığı ülkelerdeki kurumsal yapıyı ve kamu sistemlerinin işleyişini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İdari teşkilat ve mevzuat geliştirmenin yanı sıra kamu politikalarının tasarımına, uygulanmasına, izlenmesine ve değerlendirilmesine destek olmaktadır.