© GIZ Thomas Imo

Misyonumuz

Suriye'deki iç savaş, çeyrek milyondan fazla insanın ölmesi ve 13.5 milyondan fazla insanın Suriye'deki evlerini terk etmek zorunda kalması gibi trajik istatistikler doğurmuştur. Bölgede şu anda 17 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaşılan en büyük mülteci krizi olarak tanımlanmaktadır.

AB ve Alman Hükûmeti, bölgenin şartlarını hafifletmeyi hedefleyen projelere ortak destek sağlayarak duruma müdahale etmektedir. Bu projelerden biri de Suriye krizine yanıt olarak AB Bölgesel Güven Fonu, 'Madad' Fonu ve Alman Hükûmeti tarafından finanse edilen 'Qudra - Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi' projesidir. Qudra, 'güç', 'kabiliyet' veya 'dayanıklılık' anlamına gelen Arapça bir sözcüktür.


 

Qudra programı Suriye'ye komşu dört ülkedeki mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklarla çalışmaktadır. Bu ülkeler Ürdün, Lübnan, Kuzey Irak ve Türkiye olarak belirlenmiştir ve bu ülkelerdeki mültecilerin ve ülkesi içinde yerinden edilmiş kişilerin yaklaşık %80-90'ı kamp dışında yaşamakta ve koşulları ile statüleri farklılık göstermektedir.

Bu bağlamda Qudra, beş modülde ev sahibi topluluklar, mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin dayanıklılıklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır:

  1. Okulların altyapılarının geliştirilmesi ve müfredat dışı etkinliklere erişim;
  2. Temel mesleki becerilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
  3. Toplum temelli hizmetler aracılığıyla sosyal uyumun güçlendirilmesi;
  4. Yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi;
  5. Mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının geliştirilmesine olanak sağlayan politikalara ilişkin diyaloğun ve tecrübe paylaşımının teşvik edilmesi.

Program, tüm bu alanlarda ortak Avrupa çözümleri geliştirmek ve uygulamak için Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) , Expertise France (EF) ve Hungarian Interchurch Aid (HIA)'in tecrübelerinden yararlanmaktadır.