© test copyright (u)

Qudra – Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi

Suriye'deki iç savaş, çeyrek milyondan fazla insanın ölmesi ve 13.5 milyondan fazla insanın Suriye'deki evlerini terk etmek zorunda kalması gibi trajik istatistikler doğurmuştur. Yerinden edilenler, Suriye sınırlarının ötesinde, çoğunluğu Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de olmak üzere komşu ülkelere sığınmıştır. Suriye'deki çatışmanın ortaya çıkmasından önce dahi Ürdün ve Lübnan gibi bazı ülkeler, Filistin topraklarından gelen çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmıştır. Bölgede şu anda 17 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaşılan en büyük mülteci krizi olarak tanımlanmaktadır.

AB ve Alman Hükûmeti, bölgenin şartlarını hafifletmeyi hedefleyen projelere ortak destek sağlayarak duruma müdahale etmektedir. Bu projelerden biri de Suriye krizine yanıt olarak AB Bölgesel Güven Fonu, 'Madad' Fonu ve Alman Hükûmeti tarafından finanse edilen 'Qudra - Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi' projesidir. Qudra, ‘güç', ‘kabiliyet’ veya ‘dayanıklılık’ anlamına gelen Arapça bir sözcüktür.

Program kapsamında Ürdün, Lübnan, Kuzey Irak ve Türkiye'den oluşan, Suriye'ye komşu dört ülkedeki mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklarla çalışılmaktadır. Bu ülkelerdeki mültecilerin ve ülkesi içinde yerinden edilmiş kişilerin yaklaşık %80-90'ı kamp dışında yaşamakta ve koşulları ile statüleri farklılık göstermektedir.