Türkiye

Türkiye, şu anda kayıtlı 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır ve bu rakam bölgedeki kayıtlı tüm mültecilerin neredeyse üçte ikisine tekabül etmektedir. Bu mültecilerin %90’ından fazlası, ev sahibi topluluklarla ile iç içe yaşamaktadır.


Bunun sonucunda, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi hizmetleri sunan yerel yönetim birimleri, nüfusun artan taleplerini karşılamada büyük  zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Qudra 2 Türkiye

Qudra’nın mültecilerle ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklarla çalışmaları temel olarak yerel hükümet kurumlarının hizmetlerinin şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde sunma kapasitelerinin güçlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu destek aşağıdaki başlıklar altında hayata geçirilecektir:

Katılımcı ve kapsayıcı toplumsal destek projelerine yönelik hibe programı

Qudra 2, Türkiye’de en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ve bazı durumlarda bu sayının belediye nüfusunun %25’inden fazlasına tekabül ettiği en az 10 belediyeye küçük hibeler sunacaktır. En az 100,000 kişi, temel hizmetler ve altyapıda yapılan iyileştirmelerden doğrudan faydalanacak, bu da toplum içerisindeki yaklaşık beş milyon kişinin yaşam şartlarının iyileştirilmesine ve sosyal uyuma katkı sağlayacaktır. Sosyal kapsayıcılığın yol gösterici ilke olarak benimsenmesi, projelerin değerlendirilmesi, planlanması ve uygulanması süreçlerine mülteciler ve ev sahibi topluluk temsilcilerinin de dahil olmalarını sağlayacaktır.

Yerel yönetim birimleri ve diğer paydaşların birlikte ve karşılıklı etkileşiminin güçlendirilmesi

Qudra 2, Türkiye’de en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ve bazı durumlarda bu sayının belediye nüfusunun %25’inden fazlasına tekabül ettiği en az 10 belediyeye küçük hibeler sunacaktır. En az 100,000 kişi, temel hizmetler ve altyapıda yapılan iyileştirmelerden doğrudan faydalanacak, bu da toplum içerisindeki yaklaşık beş milyon kişinin yaşam şartlarının iyileştirilmesine ve sosyal uyuma katkı sağlayacaktır. Sosyal kapsayıcılığın yol gösterici ilke olarak benimsenmesi, projelerin değerlendirilmesi, planlanması ve uygulanması süreçlerine mülteciler ve ev sahibi topluluk temsilcilerinin de dahil olmalarını sağlayacaktır.


 

Kamu kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi

Qudra 2, seçilen belediyelere ihtiyaç analizi, strateji ve hedef odaklı planlama, yatırımların yürütülmesi ve hizmet sunumu eğitimleri gibi ihtiyaca göre uyarlanmış teknik destek sağlayacak ve bu doğrultuda en az 250 yerel yönetim yetkilisinin ve topluluk içerisindeki diğer paydaşların kapasiteleri güçlendirilecektir.


 

Sosyal uyum etkileşimleri ve inovasyon için diyaloğun güçlendirilmesi

Kentsel bağlamda mültecilerin karşılaştıkları güçlüklerden biri artan toplumsal gerilimdir. Bu gerilim sosyal uyumu zayıflatmakta ve toplulukların kriz karşısındaki dayanıklılıklarını azaltmaktadır. Qudra 2, toplumsal uyumunun teşvik edilmesi için paydaş ve katılımcı grupları arasındaki diyaloğu kolaylaştırarak ve karşılıklı etkileşimde bulunabilecekleri güvenli alanlar sağlayarak bu güçlüğü doğrudan ele alacaktır. 

Qudra, çocuklar, gençler, kadınlar ile yaşlılar ve engelliler gibi diğer aşırı hassas gruplara program boyunca özel önem gösterecektir.