© GIZ Michael Tsegaye

Ülkeler

Suriye'deki iç savaş, çeyrek milyondan fazla insanın ölmesi ve 13.5 milyondan fazla insanın Suriye'deki evlerini terk etmek zorunda kalması gibi trajik istatistikler doğurmuştur. Yerinden edilenler, Suriye sınırlarının ötesinde, çoğunluğu Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de olmak üzere komşu ülkelere sığınmıştır.

Qudra 2, Suriye ve Irak’ta süregelen krizlere yanıt olarak mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, ülkesine geri dönmek isteyenler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Program bu hedefleri, her bir
ülkenin ihtiyaçlarına göre seçilen dört bileşen ile elde edecektir.
1. Eğitim ve Koruma
2. İstihdamın arttırılması ve gelir oluşturma
3. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları
4. Ortak bileşen olarak sosyal uyum