“COVID-19 salgını çalışan kadınların herhangi bir işi yapmasına engel olmamalı”

Rawia Al Azawy - Tarım Bakanlığı, Orman Dairesi ve Çölleşme Kontrolü Genel Müdürü

Al Azawy, ailesinde, işinde ve toplumunda değişime öncülük eden kadınlara ilişkin gerçek bir örnektir. Al Azawy, Irak Tarım Bakanlığı'ndaki 20 yılı aşkın deneyiminde, bakanlıkta bir departmanı yöneten tek kadın olmak amacıyla kariyer basamaklarını tırmandı.  Podcast'te, COVID-19 salgınının Irak'taki kadınlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ele alıyor.

Salgından en çok aile ve iş durumları etkilenirken, Al Azawy, COVID-19'un bize yaşamın hızını yavaşlatma, zorunlu dinlenme ve aileyle zaman geçirme şansı vererek olumlu bir etkisi olduğunu vurguladı. 

Al Azawy, bakanlıktaki kadınların rolünün önemini ve bakanlığın, kadınların projelerin tasarımına ve uygulanmasına katılımının %25'ten az olmamasını sağlayarak kadınların güçlenmesini nasıl desteklediğinin altını çizdi. Bu durum, özellikle en çok hassas gruplar arasında kabul edilen kırsal kesimdeki kadınlara fayda sağlıyor.

COVID-19 salgınından çıkarılan derslerden biri, gıda güvenliği ve su güvenliği ile eşit düzeyde olması gereken sağlık güvenliğine daha fazla dikkat etmek.