Etkileşimli Web Seminerleri ile İş Tabanlı Öğrenme Modeli geliştirilmeye başlandı

Enabel, mesleki eğitim programlarının temel bir bileşeni ve istihdama yönelik hayati bir yaklaşım olarak İş Tabanlı Öğrenmeyi (WBL) teşvik etmek için Qudra 2 programının "Suriyeli mülteciler ve Ürdün'deki savunmasız gençlerin istihdam edilebilirliği için beceriler geliştirme" bileşeninin bir parçası olarak bir WBL Ürdün modeli ve uygulama planı taslağı hazırlamak için bir temel oluşturmak üzere dört web semineri düzenledi. Dört web semineri 13, 15, 17 ve 20 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlendi.

Web seminerleri dizisi, özel sektör perspektifini de dâhil ederek farklı WBL biçimlerinin (çıraklık, staj, iş başında eğitim) uygulanmasına ilişkin ulusal, bölgesel ve uluslararası bakış açıları sunarak öğrenilen bilgilerin ve derslerin paylaşıldığı bir öğrenme ortamı oluşturdu.

Bu dört web seminerinde iş tabanlı öğrenmenin tanımı ve türleri, WBL şemalarını uygulamak için araçlar ve mekanizmalar; yanı sıra ilk kez uygulanmasına ilişkin politika sorunları ele alındı. Ulusal, bölgesel ve uluslararası vaka çalışmaları sunuldu ve katılımcılar kalite güvencesi ve WBL'nin resmi olarak tanınması konusunu tartıştılar.

Seçkin konuşmacılar grubu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Enabel Filistin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Teknik Mesleki Beceri Geliştirme Komisyonu ( TVSDC), Ulusal İstihdam ve Eğitim Şirketi (NET) ve sektörel beceri geliştirme konseyleri gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşuyordu.

Her web seminerine Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) sağlayıcıları, STK'lar, Uluslararası STK'lar, devlet kurumları ve özel sektör işletmeleri dâhil olmak üzere çeşitli kuruluşları temsil eden 30-40 katılımcı katıldı.

Web seminerlerinin neticesinde, WBL yaklaşımını uygulamak için bir dizi açık adım ve temel unsur ortaya konuldu. Bunlar, MEÖ sektörü paydaşları arasında kurumsal ortaklıklar kurmanın ve rollerini ve sorumluluklarını bütünsel olarak tanımlamanın ve bunu özellikle de özel sektör perspektifinden yapmanın önemi vurgulandı.