© Qudra Programme

Suriyeli ve Lübnanlı Kadınlar Qudra'nın 'Temel Hemşirelik Eğitimi'nde Bir Araya Geldi

15 Mayıs - 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında toplam 40 Suriyeli ve Lübnanlı kadın, temel hemşirelik eğitimi almak üzere Lübnan'ın Koura bölgesindeki Fih'te bulunan Al Thabat Yardım Derneği'nde bir araya geldi.

Kuzey Lübnan Valiliği'ne bağlı altı bölgeden biri olan Al Koura'daki Fih, mülteci kamplarında ve çevresinde yaşayan ve sayıları giderek artan Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki sosyoekonomik duruma bakıldığında, özellikle gençler ve kadınlar arasındaki yüksek işsizlik oranları, eğitim kurumlarının yetersizliği ve özellikle Suriyeliler söz konusu olunca mesleki eğitime erişimin kısıtlı olması gibi nedenlerle, yerinden edilmiş Suriyelilere ve ihtiyaç sahibi Lübnanlı gruplara yönelik kamu hizmetleri zaman zaman yetersiz kalıyor. Hizmet sektörlerinde de iş yükü kapasitesini aşan bir seyir göstermekte. Özellikle de halk sağlığı sektöründe borç birikmesi ve Suriyeli hastaların maliyetlerin yükselmesi nedeniyle temel sağlık hizmetlerine erişememesi söz konusu olmakta.

Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesini amaçlayan, AB Madad Güven Fonu ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından desteklenen bölgesel bir program olan Qudra Programı ile mesleki eğitim programları ve sosyal destek aracılığıyla iş fırsatları yaratma konusunda ileri çalışmalar yürüten Lübnanlı bir STK olan Human’s Duty Association, güçlerini birleştirerek; emsalsiz bir ortaklık yürüttüler.

Bu işbirliği kapsmında 40 Suriyeli ve Lübnanlı kadının, 3 ay boyunca ilk yardım, hasta bakımı, yaşlı bakımı ve diyabet hastaları ve ailelerinin desteklenmesi gibi konular içeren temel hemşirelik eğitimi alması sağlandı. Hemşirelik eğitimi müfredatının bir kısmı, iki yıllık resmi hemşirelik programı olan ‘Brevet Professionnel’den alınarak; daha sonra faydalanıcıların mevcut ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeni konu başlıkları dahil edildi. Eğitim başlatılmadan önce, Suriyeli mülteci ailelere yapılan ziyaretler ve onlarla yapılan görüşmelerle dikkatli ve kapsamlı, ihtiyaçlara dayalı bir değerlendirme yürütüldü. Bu görüşmeler sonucunda, yerinden edilmiş birçok Suriyeli bireyin, özel sağlık bakımına ve ilgiye ihtiyacı olan yaşlı aile üyeleriyle ilgilendiklerini belirtmesi, eğitimlerin faydasını bir kez daha ortaya koydu. Bu kapsamlı eğitim müfredatının güvenilirliğini sağlamak amacıyla, Lübnan Hükûmeti, Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı tarafından onaylı Al Hayat Lübnan Teknik Okulu ile kapsamlı bir işbirliği yürütüldü.

© Qudra Programme

Üç aylık eğitim süreci boyunca, sınıf ortamında bir hemşire ve bir pratisyen tarafından sağlanan teorik bilgilerin yanı sıra öğrenciler, Tripoli Devlet Hastanesi, Albert Haykel Hastanesi ve Koura Hastanesi'ni ziyaret etme ve burada uygulamalı dersler alma fırsatı buldular. Uygulamaları dersler, katılımcıların hem gerçek çalışma ortamlarını anlamalarını hem de hastane çalışanlarıyla bağlantı içinde olmalarına olanak sağladı.

Bu benzeri görülmemiş çalışma, yaklaşık 1.5 milyon yerinden edilmiş Suriyeliye ev sahipliği yapan ve bunların yüzde 70'ten fazlasının yoksulluk sınır altında yaşadığı Lübnan'daki vahim sosyoekonomik koşullara yenilikçi bir yaklaşım ve cevap oldu. Projenin sonunda kadın katılımcılar, iş sahibi olmalarını, ekonomik durumlarını iyileştirmelerini ve topluma olumlu bir şekilde katılmalarını sağlayabilecek bir meslek için gerekli teorik bilgi ve teknik beceriler ile donandı.

"Temel Hemşirelik" projesi, Suriyeli mülteciler, ülkesi içinde yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklara dayanıklılıklarını artırmaları ve ekonomik yeterliklerine katkıda bulunmaları için yeni beceriler edinmede ve mesleki eğitimlerinde destek olmayı amaçlayan Qudra'nın Lübnan'daki "Beceri Geliştirme (Modül 2)" faaliyetlerinin bir parçasıdır. Bu projeyi aşçılık, mutfak yardımcılığı, garsonluk ve çıraklık gibi alanlardaki diğer mesleki eğitim tedbirleri takip etmiştir.