© Qudra Programme

Madad Labs Gençler İçin Beceri Geliştirme Platformu Sunuyor

Madad Labs'in ilk bölgesel ayağı Beyrut'ta gerçekleşti

© Qudra Programme

"Farklı bağlamlardaki durumlar hakkında bilgi alışverişi yapıp bunları daha iyi öğrenerek önemli meseleleri ülke düzeyinde ele almaya başladık. Yürütülen çalışmalar, geniş konuları iki üç belirli maddeye daraltmamız açısından çok önemli ve yararlıydı. Artık ülkelerimize beceri geliştirmeye dair yeni fikirlerle dönebilir; bunların projelere dönüştürülmesini görebiliriz. Mükemmel bir organizasyon."

Ürdün İstihdam Eğitimi Yönetim Kurulu Başkanı (Jordan Education for Employment - JEFE) Ghadeer Khuffash, katılım gösterdiği 28-29 Mart 2017'de Lübnan'ın Beyrut kentinde düzenlenen Madad Beceri ve İnovasyon Laboratuvarı "Madad Labs" hakkındaki düşüncelerini böyle dile getirdi.

Emsali görülmemiş bir platform yaratan Madad Labs, Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli mülteciler, ülkesi içinde yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar için dayanıklılık geliştirmeyi hedefleyen Qudra Programı tarafından düzenleniyor. Ürdün, Lübnan, Kuzey Irak ve Türkiye'nin aralarında bulunduğu farklı ülke ve sektörlerden gelen 75 beceri geliştirme uzmanı Madad Labs kapsamında Beyrut'ta bir araya geldi.

Madad Labs Beceri ve İnovasyon Laboratuvarı, uzmanların tartışabilecekleri ve kuruluşlarının ortak hedefleri, zorlukları ve başarı hikâyelerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturuyor. Beyrutta gerçekleştirilen Madad Labs ilk bölgesel toplantısının teması, Suriyeli mülteciler, ülkesi içinde yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar arasındaki gençlerin becerilerinin nasıl ele alınabileceği ve nasıl geliştirilebileceği üzerine oldu. Madad Labs, bir değişim gerçekleştirmek ve beceri geliştirme alanında yeni girişimlerde bulunmak üzere fikirlerin ortak olarak geliştirildiği bir platform sundu. Etkinlik kapsamında, ülke sunumları, ekip çalışmaları, tüm katılımcıların hazır bulunduğu tartışmalar ve çeşitli benzersiz kolaylaştırıcı araç ve teknikler kullanılarak gençlerin becerilerini geliştirmek üzere yeni modeller tasarladıkları oturumlar düzenlendi. Etkinlik, uluslararası bağlamda beceri geliştirmede tecrübeli kişilerin başkanlığında gerçekleşti.

© Qudra Programme

Madad Labs, beceri geliştirme uzmanları için güvenli bir platform içerme, uzmanlar arasında derinlemesine diyaloğu ilerletme ve onların karşılıklı olarak birbirlerinden öğrenmeleri şeklindeki kilit hedeflerine bu iki günün sonunda başarıyla ulaştı. Etkinlik sonunda, katılımcıların ülkelerine ve kurumlarına taşıyabilecekleri yeni fikirler oluşturuldu. Yenilikçi yaklaşımlara bir örnek, Kuzey Irak ekibinden geldi: Ekip, mülteci kamplarına burada yaşayanlar tarafından idare edilen seralar getirilmesini önerdi. Bu sayede kamp sakinleri, seralarda meyve ve sebze yetiştirebilecek ve bunları kamptaki veya ev sahibi topluluklardaki, yerel pazarlarda satma imkânı bulacaklar. Seralar, kamp sakinlerine sebze-meyve ürünlerinin, iş fırsatlarının ve küçük gelirlerin sağlanması için çevre dostu bir çözüm sunacak.

Madad Labs'in bu ilk etkinliği, programın 12 aylık sürecinde inovasyon adına kilit bir adım oldu. Madad Labs, bu alandan ortakları ve uzmanları ülke ekiplerinde bir araya getirip tecrübelerini paylaşmalarını ve ulusal bağlamları derinlemesine düşünmelerini teşvik ederek Suriye krizine ilişkin olarak sürdürülebilir kalkınma ve inovasyona yön verecek çok paydaşlı bölgesel işbirliklerini geliştirmenin önünü açtı.

© Qudra Programme

AB Bölgesel Güven Fonu - AB Beyrut Delegasyonu Madad Fonu Program Yöneticisi, Ryan Knox açılış konuşmasında, AB Madad Fonu'nun Beceri ve İnovasyon Laboratuvarı Madad Labs'e verdiği önemin altını çizdi. 'Bu doğrultuda bu etkinlik, farklı aktörlerin ilk kez bir araya gelip düşüncelerini paylaşmaları, alana dair öğrenilen dersler üzerine derinlemesine düşünmeleri ve beceri geliştirmede ilerleme kaydetmenin yollarını belirlemeleri için bir fırsat yaratmıştır' ifadelerini kullandı.

İki günlük çalıştayın sonunda katılımcılar, toplantının yapısı ve içeriğini değerlendirip bunlara yönelik memnuniyetlerini dile getirerek Madad Labs'in sonraki adımları için duydukları heyecanı paylaştılar.

Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak, Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirmeyi amaçlayan Qudra, AB Madad Güven Fonu ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından desteklenen bölgesel bir programdır.  Program kapsamında yürütücü olarak görevlendirilen GIZ, Expertise France (EF) ve Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID) ile işbirliği içinde çalışan ana uygulama ortağıdır.