© Qudra Programme

Qudra Lübnan'daki Gençlerin Becerilerini Geliştirerek Hayatlarını Değiştiriyor

6 milyon nüfusu bulunan Lübnan, bugün 1.5 milyon yerinden edilmiş Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. İstatistiklere göre her dört kişiden birinin mülteci olduğu bu ülke, dünya çapında kişi başına düşen mülteci sayısının en yüksek olduğu ülke unvanına sahip. Mültecilere ev sahipliği yapmadan önce de yüksek olan işsizlik ve yoksulluk oranları ülkedeki istikrarsız durum ile birleştiğinde, hem yerinden edilmiş Suriyeliler hem de ihtiyaç sahibi Lübnanlı gruplar için beceri geliştirmeye yönelik ihtiyaçların devamlılığını koruduğu görülüyor. Pek çok başka zorluğun yanı sıra işsizlik, özellikle de ülkedeki genel işsizliğin 3-4 katı olan genç işsizliği oranı, ev sahibi toplulukları ciddi oranda zora sokuyor. Bu durum, hem iş bulmaya hem de kaynaklara ve hizmetlere erişime ilişkin rekabete yönelik bir baskı da oluşturuyor.

AB Madad Güven Fonu ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından desteklenen bölgesel bir program olan Qudra Programı, bu durumu ele alarak farklı tedbirler aracılığıyla Lübnan'daki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarını güçlendirmek üzere faaliyetlerine devam ediyor. Qudra faaliyetleri aracılığıyla, iyi kalitede örgün ve yaygın eğitim ile mesleki eğitimlere erişimi artırmak ve özellikle daha fazla sayıda genç ve kadının artan eğitim ve ekonomik fırsatlar için sertifikalı beceri eğitimlerini almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Aşçılar, mutfak yardımcıları, inşaat marangozları, garsonlar ve çıraklar

© Qudra Programme

Qudra programı ve bireylere ekonomik durumlarına ve kişisel gelişimlerine daha iyi katkıda bulunmalarında yardımcı olmak misyonuyla kâr amacı gütmeyen özel bir Lübnan kuruluşu olan Makhzoumi Foundation, Tripoli bölgesinde krizden etkilenen toplumlara ihtiyaçlara dayalı, piyasaya yönelik ve özel sektör odaklı kısa süreli beceri geliştirme eğitimleri sağlamak için Mayıs 2017'de güçlerini birleştirdi.

2017 yılı Mayıs ve Ağustos ayları arasında, 16 ile 25 yaş arası 73 kişi, aşçı, mutfak yardımcısı, inşaat marangozu, garson ve çırak olarak gerçek çalışma ortamlarında kısa süreli mesleki eğitimlere katıldı. Eğitimler, her biri en fazla 18 öğrenciden oluşan gruplarla bir ay sürdü. Bu belirli eğitim başlıklarının seçimi, Makhzoumi Foundation tarafından yürütülen, yerel iş gücü piyasası koşullarının ve Tripoli bölgesinin özel sektör ihtiyaçlarının çok titiz bir araştırması, yerinden edilmiş Suriyeliler için işçi yasalarının gözden geçirilmesi ve sonuç olarak katılımcıların hassasiyet kriterlerine dayalı olarak seçimini gerektiren kapsamlı bir analizin sonucunda gerçekleştirildi.

Qudra Lübnan ofisinde, GIZ Qudra Beceri Geliştirme Modülü (Modül 2) Danışmanı olan Afsana Rezaie, “Eğitimleri gerçek mutfak ya da inşaat sahası gibi çalışma ortamlarında yürütmek, faydalanıcılara meslekle bizzat tanışmaları için en iyi fırsatı sundu. Ayrıca katılımcılar, bu gerçek çalışma ortamlarında potansiyel işverenleriyle doğrudan iletişim kurma imkanı buldular.” diye belirtti. Hatta bu eğitimlerin doğrudan sonucu olarak, Lübnan Hükûmeti Çalışma Bakanlığı onaylı eğitim tamamlama sertifikasını alan faydalanıcılardan dördü, şu anda kayıtlı olarak çalışmaya başladı. Suriyeli mültecilerden 18 yaşındaki Ahmed Jarwave ve 17 yaşındaki Tarek Abbara, şu anda  Nostra Casa restoranında mutfak yardımcıları olarak çalışmakta; 18 yaşındaki Mohamad Shaghouri ve 25 yaşındaki Karim Shaghouri ise bir inşaat firmasının marangozluk bölümünde görevlerine devam etmektedir.