© Qudra Programme

Belediyeler ve Uygulama Ortakları Gaziantep'te Bir Araya Geldi

Mülteci Dostu Belediyeler Konferansı'nın başarılı bir şekilde tamamlanmasından üç ay sonra, Türkiye'nin güneyindeki en büyük ve en yoğun nüfuslu şehir olan ve en fazla sayıda (kayıtlı) Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasıyla bilinen Gaziantep'te 12-14 Eylül tarihleri arasında ‘Mülteci Dostu Belediyeler ve Saha Gezisine İlişkin Denkler Arası (P2P) Çalıştayı’ düzenlendi.

Qudra programı ve SGDD-ASAM ile ortak olarak, Engagement Global ile işbirliği haline düzenlenen olan çalıştay ve saha gezisi, Türkiye'den ve Avrupa şehirlerinden gelen belediyeleri ve uygulama ortaklarını bir araya getirdi. Temel amaç, ev sahibi toplulukların ve mültecilerin belediye hizmetlerinin planlanma süreçlerine daha iyi dahil edilmeleri için gerekli katılımcı yöntem ve stratejilere yönelik belediye temsilcilerinin öğrenme süreçlerini geliştirmek oldu. Çalıştay, ayrıca katılımcı kurumların işbirliğini kolaylaştırmayı, en iyi uygulamaları öğrenmelerini ve birbirleriyle paylaşmalarını sağlamayı ve daha iyi katılımcı mekanizmalar için kullanılan yöntem ve stratejilerin derinlemesine anlaşılmasını amaçladı. Altısı Avrupalı belediyelerden ve sekizi Türk belediyelerinin temsilcileri olmak üzere toplam 30 katılımcı, çalıştaya katılım gösterdi.