KOVID-19: Dayanıklılık, her zaman olduğu gibi İlk önceliğimiz

Kovid-19 pandemisi, Irak, Lübnan, Türkiye ve Ürdün’de, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve hassas grupların da aralarında bulunduğu, zaten zor koşullar altında yaşayan topluluklar için yeni zorlukları beraberinde getirdi.

Buna karşılık, Qudra 2, politik ortakları ile iş birliği içerisinde, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, ülkesine geri dönmek isteyenler ve ev sahibi topluluklar için sağlık, hijyen, psiko-sosyal destek, koruma ve farkındalık arttırma faaliyetlerinde etkinliğini arttırma yoluna gitti.

Birçok faaliyet çevrimiçi olarak yürütülmekte ve yeni fırsatlar değerlendirmeye alınmakta. Şimdi, her zaman olduğu gibi, bireylerin ve toplulukların dayanıklılığının arttırılması en önemli önceliğimiz.

Virüsten etkilenenlere veya krizin psikolojik etkilerine maruz kalanlara doğrudan yardımcı olabilmek için, Qudra 2 ortakları sağlık, hijyen ve psiko-sosyal destek ve koruma faaliyetleri ve mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, ülkesine geri dönmek isteyenler ve ev sahibi topluluklar için farkındalık-artırma konusunda harekete geçti. Amaç faydalanıcılara sadece Kovid-19’un ve karantinanın olumsuz psikolojik etkenleriyle mücadele etmelerine/baş etmelerine yardımcı olmak değil aynı zamanda faydalanıcıların bireysel dayanıklılıklarını arttırmaktır (Rana’nın hikayesini dinlemek için tıklayın). Birçok durumda, partnerlerimiz hareket kısıtlılığına karşın çevrimiçi çözümlerle insanlara ihtiyaç duydukları desteği ulaştırmaya devam etmekteler.

Qudra 2 ayrıca kamu ve özel sektöre virüsün yayılmasının önlenmesi konusunda destek olmaktadır. Bu kimi zaman hastanelerde kullanılmak üzere 3D/üç boyutlu yüz siperliklerinin üretimi şeklinde kimi zaman da hassas mülteciler ve ev sahibi topluluklar için kişisel hijyen ve ev temizlik malzemelerinin de bulunduğu hijyen kitleri dağıtımı, kimi zaman belediye çalışanları için tekrar kullanılabilir kişisel koruyucu ekipman (KKE) sağlanması ve farkındalık-artırma kampanyaları şeklinde olabilmekte. Qudra 2 olarak partnerlerimize #YayılımıDurdur’mak konusunda yardımcı oluyoruz.  

Örneğin, Ürdün’de GIZ tarafından yürütülmekte olan Teknik ve Mesleki Eğitim Projesi farklı kesimlerden insanları bir araya getirerek Kovid-19’un Ürdün ekonomisine etkisini tartışmak üzere bir zemin oluşturdu. Qudra 2, bu dijital diyalog inisiyatifini Ürdün işgücü piyasasının beceri ve ustalık ihtiyaçlarını tespit edebilmek amacıyla bir tartışma platformu yaratabilmek amacıyla başlatmıştır. Bu inisiyatif aynı zamanda ülkede yaşanan pandemi krizinin etkileriyle mücadele etmek ve baş etme ve hafifletme stratejileri hakkında konuşabilmek için de imkân sağlamıştır. Tartışma panelleri serisi, tüm sektörlerin Kovid-19 pandemisi ve küresel etki yaratan tedarik zinciri nedeniyle zorlandığı Ürdün işgücü piyasası ihtiyaçlarına ışık tutmuştur.

 

“Yanımızda duracak birilerine ihtiyacımız var. Bize önem verecek, bizi dinleyecek ve neler yaşadığımıza kulak verecek birilerine” diyor pozitif ebeveynlik ve erken evlilik hakkında farkındalık üzerine psiko-sosyal oturumlara katılan Rana. Psiko-sosyal oturumlar, Suriyeli ve Lübnanlı popülasyonun, hassas çocukların ve yetişkinlerin kişisel-gelişimlerini ve refahını korumaya yönelik önlemlerinin tanıtımını amaçlamaktadır.

Rana'nın hikayesini okumak için tıklayınız