Toplumsal Cinsiyete duyarlı medya çalıştayı

Medya, bir bilgi kaynağı ve fikir şekillendirme aracı olarak hayati bir rol oynamaktadır. Yine de, kadınlar genellikle yeterince temsil edilmemekte ve içerik üretiminde toplumsal cinsiyet kalıpları kullanılmaya devam edilmektedir. Kadına yönelik şiddet medyada genellikle duyarsız ve sansasyonel şekilde yer almaktadır. Bu nedenle, medya bazen bu tür kritik ve hassas konuları ele alırken kadınlara isteyerek ya da istemeyerek zarar vermektedir.
 

Bu bağlamda, CFI Medias, gazetecilerin kadınlarla ilgili konuları işlerken uymaları gereken kurallara ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek için Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Medya ve Kapsamı üzerine iki atölye düzenledi.

İlk çalıştay 2-3 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze gerçekleşti. Alia Awada ikinci çalıştayı 27-29 Ocak 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Çalıştaylar sırasında Awada, katılımcıların cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet kavramlarını algılarını geliştirmeye çalışarak kadın hakları ve uluslararası anlaşmalar hakkında bilgi verdi.  Katılımcılara, en hassas kadın ve kız çocukları hakkında toplumsal cinsiyete duyarlı medya kapsamı ve içerik üretimi konusunda uygulamalı rehberlikle beraber dijital ve geleneksel medyada kadınların stereotipleşmiş görüntüsünü nasıl değiştirebilecekleri konusunda teknik tavsiyeler verdi. Katılımcılar, Qudra 2'nin yol gösterici ilkelerinden biri olan “zarar vermeme” ilkesi kullanılarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten (GBV) kurtulan kadın ve kızlarla iletişim kurmaları için eğitim almıştır.