Irak ve Türkiye - Yerel topluluklar için Hızlı Etki Projeleri

Qudra 2'nin uygulanmakta olduğu dört ülkenin hepsinde yerel yönetimler, mültecilere, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere, ülkelerine geri dönenlere ve ev sahibi topluluklara temel hizmet sunumunda ön saflarda yer almaktadırlar. COVID-19 salgını yeni birtakım zorluklar getirdi.

Qudra 2, yerel yönetim ortaklarının topluluklarına kapsayıcı temel hizmetler sunma çabalarını desteklemektedir. Bu sadece bireylerin refahına değil, aynı zamanda toplumların sosyal uyum ve istikrarına da katkıda bulunmaktadır.

Irak'ta, Hızlı Etki Projeleri altyapı iyileştirmeleri sunarken, Türkiye'de sosyal uyum ve diğer temel sosyal hizmetler toplumlara verdiğimiz desteklerin üst sıralarında yer aldı.

Irak ve Türkiye - Yerel topluluklar için Hızlı Etki Projeleri

Irak'ta, başarılı Vilayet Geliştirme Tesisi (GDF) ve Hızlı Etki Projeleri (HEP'ler) Irak Kürdistan Bölgesinde (KBY) devam etti. Odak noktası sağlık hizmetlerine, temiz suya erişim ve güvenli yollara olan acil ihtiyaç olmuştur.

KBY'deki Ortak Kriz Koordinasyon Merkezinin (KİK) rehberliği altında, HEP'ler, yerel toplulukların öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan oldukça katılımcı ve şeffaf bir süreç içinde belirlenmektedir. 

27 HEP uygulanmıştır veya uygulanma aşamasındadır. Yerleşim alanlarına su ve elektrik arzının iyileştirilmesine, yol güvenliğinin sağlanmasına, sağlık hizmetlerine erişim ve yeterli eğitim olanaklarına öncelik verilmektedir.

Örnekler arasında yerleşim alanlarının su ve/veya elektrik şebekelerine bağlantısı, ana sağlığı tesislerinin genişletilmesi ve okul rehabilitasyonu sayılabilir.

HEP'lerden üç tanesi doğrudan COVID-19 salgınıyla mücadeleye odaklandı. Qudra 2'nin desteğiyle Halepçe Valiliği ilk tanı laboratuvarını kurdu, Süleymaniye Valiliği, Peşmerge Sağlık Vakfı Qalawchalan Hastanesi'ne Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) ekledi ve Erbil Valiliği yeni kurulan COVID-19 hastanesine elektrik sağladı.

COVID-19'la mücadele eden HEP'lerden doğrudan 59,400 kişi, yararlandı.

Eğitim, sosyal hizmetler, sağlık, su, elektrik ve yol ve şebeke alanlarında uygulanan ve/veya tamamlanan HEP'ler 208.100'den fazlası mülteci ve yerinden edilmiş kişilerden oluşan 680.000'den fazla yararlanıcıya ulaştı.

Önümüzdeki yıl Irak'ın Kürdistan Bölgesinde ikinci bir HEP turu planlanıyor.

Türkiye - Yerel yönetim kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla kapsayıcı hizmet sunumu

Qudra 2, Türkiye'de hizmetlerini şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde sunma kapasitelerini güçlendirmek için Yerel Yönetim Birimlerini (YYB'leri) desteklemektedir. Qudra 2, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile işbirliği içinde kapasite geliştirme, diyalog ve Toplum Destek Projeleri (TDP'ler) yoluyla 19 ortak belediyeye destek sağlamaktadır. Desteklenen tüm belediyelerin, hizmet verdiği toplumlarda yaşayan Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilerin oranı yüksektir.

2020'deki ilk hibe döngüsünde, 17 farklı TDP temel hizmetlerin ve sosyal uyumun iyileştirilmesine katkıda bulundu. Aynı zamanda, belediyelerin mülteci ve ev sahibi topluluk nüfusunun temel hizmet ihtiyaçlarına cevap verme kapasitesi güçlendirildi. Toplum destek projeleri esas olarak dil becerileri de dahil olmak üzere beceri geliştirme kursları ve çocuklar, gençler ve kadınlar için kültür, sanat ve spor etkinlikleri vasıtasıyla yerel toplumda sosyal uyumu da teşvik eder.

Toplum desteği, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık yönetimi gibi çok çeşitli farklı hizmetleri kapsıyor. Örneğin, bir belediye, düzenli olarak orman yangınlarından etkilenen farklı uzak köylerde gönüllü itfaiye ekipleri kurdu. Bu ekipler, komşularının güvenliğini sağlamak için artık ilk müdahale ekipleri olarak hareket edebilir. Diğer bazı projelerde ise, oyun alanları ve parklar restore edildi; artık bu alanlar oyun, fiziksel egzersiz ve sohbet için genç ve yaşlı sakinleri bekliyor.  

Dört TDP'de, ise COVID-19 ile doğrudan mücadele edildi ve yaklaşık 270,000 yararlanıcıya hijyen kitleri, bilinçlendirme materyalleri, eğitimler ve kişisel koruma materyalleri sağlandı.

Toplamda, 323.000 faydalanıcı Türkiye'de uygulanan ilk hibe döngüsünde COVID-19 önleme tedbirleri dâhil olmak üzere gelişmiş hizmetlerden yararlanabiliyor.

2021'deki ikinci tur toplum destek projeleri için Qudra 2 belediyelerinde katılımcı ihtiyaç değerlendirmeleri şimdiden başlıyor.