© Qudra Programme

Sosyal Uyum

Ortak bileşen


 

Uzun süreli yerinden edilmenin zorluklarından biri, özellikle kentsel bağlamlarda mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, ülkesine geri dönenler ve ev sahibi topluluklar arasındaki artan sosyal gerilimlerin nasıl azaltılacağı ve topluluk uyumunun nasıl geliştirileceğidir. Qudra 2, değişim için güvenli alanlar sağlayarak çeşitli paydaş ve katılımcı gruplarını içeren diyaloğu ve yeniliği teşvik eden faaliyetleri destekler. Programın hedef grupları ve diğer paydaşlar, Suriye'nin geleceğini inşa etmek ve topluluk uyumunu geliştirmek için diyalog ortamlarına, değişim formatlarına ve çalışma grubu oturumlarına dahil edileceklerdir.

Sosyal yardım programları, bilgilendirme kampanyaları ve / veya farkındalık artırma oturumları yoluyla hedef kitleye doğru bilgiler üretilecek ve yayılacaktır.

Sosyal uyumun güçlendirilmesi ve hedef kitleler arasında yaşanan toplumsal gerilimlerin azaltılamsı Qudra 2'nin stratejik temel ilkelerinden biridir. Qudra 2, diyaloğu kolaylaştırarak, paydaşlar ve katılımcılar arasında etkileşime imkan verecek güvenli alanlar sağlayarak toplumsal uyumu ön plana çıkararak
bu sorunu doğrudan ele alacaktır. 

Qudra, çocuklar, gençler, kadınlar ile yaşlılar ve engelliler gibi diğer aşırı hassas gruplara program boyunca özel önem gösterecektir.