©GIZ Ursula Meissner
© GIZ Ursula Meissner

İstihdamın arttırılması ve gelir oluşturma

Ekonomik anlamda kendi kendine yeterlik, hedef gruplar arasında başlıca endişe duyulan konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, Qudra 2’nin hedeflerinden bir tanesi, özellikle de gençler ve kadınlar açısından istihdam çıktılarının ve gelirlerinin arttırılmasıdır. Bunun yanında mülteciler genellikle, ekonomik anlamda marjinalleşmiş, halihazırda genç işsizlik oranının çok yüksek, işgücü piyasasına kadın katılımının çok düşük olduğu topluluklar içerisinde yaşamaktadır.

Qudra 2, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesine yönelik istihdam fırsatlarının ve gelir getirici imkanların geliştirilmesine odaklanacaktır.


 

Irak

Hedef gruplar için istihdam olanaklarına erişimin arttırılması ve hassas gruplar için gelir oluşturma

Ekonomik imkanların ve istihdam olanaklarının eksikliği Irak'ın karşılaştığı en önemli problemlerden bir tanesi ve yerinden edilmiş kişiler ve ülkesine geri dönmek isteyenler üzerinde kuvvetli etkisi var. 

Qudra 2, kadınlar ve genç nüfus başta olmak üzere, küçük işletme start-upları ve  istihdamın arttırılması için beceri geliştirme desteği ile ekonomik imkanlara erişimi kolaylaştırmaya çalışmaktadır. 

Bu şekilde, dayanıklılık kuvvetlendirilmiş, öz yeterlilik arttrırılmış ve sürdürülebilir geçim olanakları sağlanmış olacaktır. 

Qudra 2, küçük/orta ölçekli işletmelere girişimcilik, pazarlama ve iş geliştirme konularında eğitimler aracılığıyla gelir imkanı ve etkin istihdam sağlamak üzere hibe sistemi geliştirmeyi planlamaktadır. Bu faaliyetler Bağdatve Erbil Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile birlikte koordine edilecektir.

Ürdün

İstihdam olanaklarının arttırılması ve yarı-nitelikli işgücü için beceri geliştirme 

Qudra 2, talebe dayalı mesleki ve teknik becerilere sahip genç ve yetişkinlerin sayısını ve istihdam imkanlarına erişimlerini arttırmak için istihdamın arttırılmasına odaklanmaktadır. Bu bağlamda, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların hassas grupları nitelikli işgücü ve sanatkar sertifikası alma konusunda desteklenecek ve etkili iş eşleştirmesini desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan işgücü piyasası hizmetlerinden de yararlanacaktır.

Beceri geliştirmenin bir parçası olarak, Suriyeli mülteciler ve hassas Ürdünlü genç nüfus, pratik becerilerde uygulamalı deneyim kazanmalarına imkan tanıyan yarı vasıflı düzeyde İşe Dayalı Öğrenme girişimlerine kaydolacak.