Eğitim ve koruma

Bileşen 1’in temel amacı, çocuklar, gençler ve diğer ötekileştirilmiş
gruplara yönelik eğitim, toplumsal hayata katılım ve koruma fırsatlarının iyileştirilmesidir.
Qudra 2, potansiyellerini geliştirmek için eğitime erişimde zorluk yaşayan çocuklara ve gençlere destek sunacak, bu da bölgede güvenli, istikrarlı ve refah içinde bir geleceğe katkıda bulunacaktır. Qudra 2 aynı zamanda travmaya maruz kalmış hassas grupların da refah seviyelerinin arttırılmasına özel olarak odaklanacaktır.

Ürdün

Tesis yönetiminin geliştirilmesi, eğitim kurumlarına ulaşımın iyileştirilmesi ve çocuklar ve gençler için öğrenme ve değişim formatlarının desteklenmesi 

Ürdün'ün eğitim sistemindeki yapısal bariyerler ikili öğretim, dil bariyeri, vandalizm, güvenilir ve karşılanabilir okul transferi eksikliğini içermektedir. Qudra 2 eğitim sektörünün temel zorluklarını hedef alarak, gelişmiş okul taşıma sistemi ve eğitimin ortamının herkes için iyileştirilmesine yönelik sürdürülebilir bir tesis yönetimi sistemi geliştirerek kaliteli eğitime erişimi desteklemektedir.

Çocuklar ve genç nüfus, kaliteli eğitim ve sosyal uyuma yönelik yapısal müfredat dışı spor ve kültürel aktivitelerden faydalanabilecekler. 

Iraq

Kişisel gelişime yönelik koruma önlemlerinin arttırılması ile çocuklar ve hassas durumdaki yetişkinlerin refahının sağlanması 

Qudra 2 psikolojik travmaların profesyonel olarak değerlendirilmesinin özel öneminin farkındadır. Bu nedenle, Irak Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, Iraklı sağlık personeline özel oalrak hazırlanan Akıl Sağlığı ve Psikososyal Destek eğitimleri ile, bilgi ve becerilerini destekleyerek, Iraklı evinde geri dönmek isteyenlere, yeriden edilmiş kişilere, Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara yardımcı olmalarına katkıda bulunmaktadır.