Qudra 2, Suriye ve Irak’ta süregelen krizlere yanıt olarak mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, ülkesine geri dönmek isteyenler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Program bu hedefleri, her bir ülkenin ihtiyaçlarına göre seçilen dört bileşen ile elde edecektir.

  1. Eğitim ve koruma,

  2. İstihdamın arttırılması ve gelir oluşturma

  3. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları

  4. Ortak Bileşen: Sosyal Uyum