Qudra 2 - Süregelen Suriye ve Irak krizlerine yanıt
olarak mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin,
ülkesine geri dönmek isteyenlerin ve ev sahibi
toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi

Suriye krizi, dünya üzerinde en fazla kişinin yerinden edildiği bir acil durum yaratmıştır. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR, 2020) verilerine göre, Suriye içerisinde 6,6 milyon kişi yerinden edilmiş ve 5,6 milyon Suriyeli mülteci Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Irak’ta kayıt altına alınmıştır. Birçok mülteci, en az beş senedir bu ev sahibi ülkelerde bulunmaktadır ve Suriyelilerin kitleler halinde geri dönüşü kısa vadede muhtemel görünmemektedir. Evlerine geri dönenler, altyapının büyük ölçekte yok edildiği ve toplumsal düzenin bozulduğu bir ortamda hayatlarını yeniden inşa etmenin zorluğuyla karşı karşıya kalmaktadır.

Mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ülkesine geri dönmek isteyenlerin çoğu ev sahibi topluluklar içerisinde yaşamakta, sadece küçük bir yüzdesi
onlara ayrılmış kamplarda hayatlarını idame ettirmektedir. Her ne kadar ev sahibi devletler ve topluluklar destek olmak için kayda değer çabalar sarf etmiş olsalar da krizin süresinin uzunluğu, toplumsal doku üzerinde baskı yaratmaktadır. Eğitim, istihdam ve diğer temel hizmetler üzerindeki hem somut hem de hissedilen rekabet, toplumsal gerginlikleri arttırmaktadır.

Suriye ve Irak krizlerinden etkilenenlerin çoğu, yerinden edilmenin yarattığı travmayla başa çıkabilmek için özel desteğe ihtiyaç duymaktadır.